تبلیغات
تکواندو (پومسه) - تکنیک های فرم 7
تکواندو (پومسه)
ورزش ترنم بهار زندگی است و تکواندو سنبل زیبایی این زندگی است...
مرتبه
تاریخ : جمعه 1390/10/2

 

نام تكنیك

ایستادن / تكنیك پا

شماره

چاریوت +  كیونگ ره

موآ سوگی

1

گیبون چونبی سوگی

ناران هی سوگی

2

اورون باتانگ سون مومتونگ آن ماكی

ون بوم سوگی

3

ون پالموك مومتونگ  ماكی

اورون آپ چاگی +  ون بوم سوگی

4

ون باتانگ سون مومتونگ آن ماكی

اورون بوم سوگی

5

اورون پالموك مومتونگ  ماكی

ون آپ چاگی +  اورون بوم سوگی

6

ون سون نال آره ماكی

اورون دیت كوبی

7

اورون سون نال آره ماكی

ون دیت كوبی

8

اورون باتانگ سون گودورو مومتونگ آن ماكی

ون بوم سوگی

9

اورون دونگ جوموك اولگول آپ چیگی

در جا

10

ون باتانگ گودورو مومتونگ آن ماكی

اورون بوم سوگی

11

ون دونگ جوموك اولگول آپ چیگی

در جا

12

بوجوموك

موآ سوگی

13

پانده گاوی ماكی +  گاوی ماكی

ون آپ كوبی

14

پانده گاوی ماكی +  گاوی ماكی

اورون آپ كوبی

15

پاكپالموك مومتونگ هه چو ماكی

ون آپ كوبی

16

دو جوموك مومتونگ ج چو جیروگی

اورون موروپ چیگی +   دیت كوآ سوگی

17

پالموك اوتگورو آره ماكی

ون آپ كوبی

18

پاكات پالموك مومتونگ هه چیو ماكی

اورون آپ كوبی

19

دو جوموك مومتونگ ج چو جیروگی

ون موروپ چیگی +  دیت كوآ سوگی

20

پالموك اوتگورو آره ماكی

ون آپ كوبی

21

ون دونگ جوموك اولگول پاكات چیگی

ون آپ سوگی

22

اورون پالكوپ پیوجوك چیگی

اورون پیوجوك چاگی +  جوچوم سوگی

23

اورون دونگ جوموك اولگول پاكات چیگی

اورون آپ سوگی

24

ون پالكوپ پیوجوك چیگی

ون پیوجوك چاگی +  جوچوم سوگی

25

ون هان سون نال مومتونگ پاكات یوپ ماكی

در جا

26

اورون جوموك یوپ جیروگی +  كی هاپ

جوچوم سوگی

27

گیبون چونبی سوگی

ناران هی سوگی

28

چاریوت +  كیونگ ره

موآ  سوگی

29

 
طبقه بندی: اطلاعات عمومی تکواندو،  فرم، 
برچسب ها: تکنیک های فرم شماره هفت، تکنیک های فرم تگوک چیل جانگ،
ارسال توسط fatemeh **
آرشیو مطالب
نظر سنجی
چه کمربندی داری؟صفحات جانبی
تبلیغات

ابزار وبمستر

قالب وبلاگ