تبلیغات
تکواندو (پومسه) - تکنیک های فرم سه
تکواندو (پومسه)
ورزش ترنم بهار زندگی است و تکواندو سنبل زیبایی این زندگی است...
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 1390/09/29

 

نام تكنیك

ایستادن / تكنیك پا

شماره

چاریوت  +  كیونگ ره

موآ سوگی

1

گیبون چونبی سوگی

ناران هی سوگی

2

ون پالموك آره ماكی

ون آپ سوگی

3

مومتونگ دوبون جیروگی

اورون آپ چاگی +  اورون آپ كوبی

4

اورون پالموك آره ماكی

اورون آپ سوگی

5

مومتونگ دوبون جیروگی

ون آپ چاگی +  اورون آپ كوبی

6

اورون هان سون نال ج بی پوم موك  چیگی

ون آپ سوگی

7

ون هان سون نال ج بی پوم  موك چیگی

اورون آپ سوگی

8

ون هان سون نال مومتونگ پاكات  ماكی

اورون دیت كوبی

9

اورون جوموك مومتونگ پارو جیروگی

ون آپ كوبی

10

اورون هان سون نال مومتونگ پاكات  ماكی

ون دیت كوبی

11

ون جوموك موم تونگ پارو جیروگی

اورون آپ كوبی

12

اورون پالموك مومتونگ آن ماكی

ون آپ سوگی

13

ون پالموك مومتونگ آن ماكی

اورون آپ سوگی

14

ون پالموك آره ماكی

ون آپ سوگی

15

مومتونگ دوبون جیروگی

اورون آپ چاگی +  اورون آپ كوبی

16

اورون پالموك آره ماكی

اورون آپ سوگی

17

مومتونگ دوبون جیروگی

ون آپ چاگی +  ون آپ كوبی

18

ون پالموك آره ماكی +  اورون جوموك مومتونگ پارو جیروگی

ون آپ سوگی

19

اورون پالموك آره ماكی +  ون جوموك مومتونگ پارو جیروگی

اورون آپ سوگی

20

ون پالموك آره ماكی +  اورون جوموك مومتونگ پارو جیروگی

ون آپ چاگی +  ون آپ سوگی

21

اورون پالموك آره ماكی +  ون جوموك مومتونگ پارو جیروگی

اورون آپ چاگی +  اورون آپ سوگی

22

گیبون چونبی سوگی

ناران هی سوگی

23

چاریوت +  كیونگ ره

موآ سوگی

24

 

طبقه بندی: اطلاعات عمومی تکواندو،  فرم، 
برچسب ها: تکنیک های فرم سه تکواندو، تکنیک های فرم تگوک سام جانگ،
ارسال توسط fatemeh **
آرشیو مطالب
نظر سنجی
چه کمربندی داری؟صفحات جانبی
تبلیغات

ابزار وبمستر

قالب وبلاگ